Brodski eksterijer

Brodski eksterijer nazivamo vanjska sjedala, skiperske sjedalice, jahaće konzole sunčališta – ležališta.
Pri izradi jastuka za brodski eksterijer koristimo spužvu koja je specijalno izrađena za nautičku upotrebu, a njezina je osnovna i najvažnija osobina ta, da NE upija vodu.
Materijale koje koristimo za izradu vanjskih sjedalica je visokokvalitetan skaj namijenjen isključivo za vanjsku uporabu.
Prilikom izrade brodskih eksterijera pridajemo veliku pažnju odabiru materijala i boja, kako bi se što bolje uklopili u dizajn broda.

Foto galerija brodskog eksterijera